De Factoring Kampioen

Als je zelfstandig ondernemer bent dan ben je afhankelijk van je afnemers of opdrachtgevers
als het gaat om je cash flow. Het moment waarop zij besluiten je factuur te betalen is het
moment waarop je weer over financiële middelen kunt beschikken om nieuwe investeringen
te doen. Het probleem daarbij is dat sommige opdrachtgevers rustig een betalingstermijn
van 60 dagen hanteren. Twee maanden op je geld wachten kan een probleem zijn. Daarom
kun je als ondernemer gebruik maken van factoring.

Wat houdt factoring in?

Factoring betekent dat je je factuur indient bij een factoring bedrijf. Zij betalen, doorgaans
binnen 1 of enkele dagen, een groot deel van het factuurbedrag aan je uit. Vervolgens wordt
je factuur naar de debiteur gestuurd die dan, met inachtneming van de betalingstermijn, het
bedrag naar het factoring bedrijf overmaakt. Zodra dat is gebeurd ontvang je het restant van
het factuurbedrag.

Kosten van factoring

Factoring is natuurlijk niet gratis. Het factoring bedrijf neemt immers een financieel risico.
Daarom worden er bij factoring altijd kosten in rekening gebracht. Het percentage van deze
kosten wordt als het god is op de website van het factoringbedrijf vermeld. Je betaalt deze
kosten direct bij het voldoen van het grootste deel van je factuur. Heb je bijvoorbeeld een
factuur van € 1000,- dan wordt hiervan 90% uitbetaald, oftewel 900 euro. Hiervan worden
de kosten afgetrokken, hierover wordt ook BTW berekend. Je ontvangt dus een lager bedrag
dan die 900 euro. Het restant, 100 euro, krijg je op het moment dat jouw debiteur aan de
betalingsverplichting voldoet.

Waarom worden er kosten in rekening gebracht voor factoring?

De belangrijkste reden waarom een factoring bedrijf kosten in rekening brengt is het feit dat
zij een financieel risico lopen. Als je een factuur indient van 10.000 euro en de debiteur
betaalt niet terwijl jij al ruim 8.000 euro hebt ontvangen, dan moet het factoring bedrijf
maar zien dat zij dit geld alsnog binnen krijgen. Daarom wordt er ook eerst een onderzoek
gedaan naar de kredietwaardigheid van het bedrijf waaraan jij factureert alvorens er wordt
uitbetaald. De kosten die in rekening worden gebracht zijn bedoeld als zekerheid voor het
factoringbedrijf. Daarnaast worden facturen doorgaans verzekerd tegen faillissement. Mocht
een afnemer of opdrachtgever failliet gaan dan krijgt het factoring bedrijf en daarmee jij als
ondernemer, alsnog uitbetaald.

Moet je alle facturen door middel van factoring laten uitbetalen?

Als je als ondernemer gebruik maakt van factoring dan hoef je niet al je facturen hiervoor aan te bieden. Je kunt zelf bepalen welke rekeningen je door middel van voorfinanciering wilt laten betalen. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je het geld nodig hebt om een volgende opdracht te kunnen financieren en je dus niet kunt wachten totdat de afnemer betaalt. Je kunt alleen facturen indienen voor werk dat afgerond is. Als je een voorschot in rekening brengt kun je dit net door middel van factoring laten betalen. In dat geval zal je dus moeten wachten totdat de opdrachtgever het voorschot aan je overmaakt. Je kunt natuurlijk wel afspreken dat het werk pas begint als dit voorschot is betaald, zodat je klant hopelijk sneller zal betalen.

Voor welke facturen kun je gebruik maken van factoring?

Je kunt van factoring gebruik maken voor facturen die je aan andere bedrijven stuurt. Het
geldt dus alleen voor B2B facturen en niet voor facturen aan particulieren. De hoogte van de
factuur maakt in principe niet uit, al is het natuurlijk wel zo dat factoring gezien de kosten
die je moet betalen niet de moeite loont als het om lage factuurbedragen gaat.

Welke bedrijven kunnen gebruik maken van factoring?

Factoring is beschikbaar voor het MKB en voor zzp’ers. Deze ondernemers zijn doorgaans
kwetsbaar als het on financiën gaat. Ze moeten immers wel aan hun eigen verplichtingen
voldoen zoals de hypotheek, kosten voor een leaseauto en andere vaste lasten. Als je als
zzp’er maar enkele opdrachtgevers hebt die er ook nog eens een lange betalingstermijn op
nahouden kan dat tot problemen leiden, zeker als je opdrachtgevers ook nog regelmatig
wisselen en je dus geen min of meer vaste inkomsten hebt. Dan kan factoring in sommige
situaties uitkomst bieden. Het blijft altijd een overweging of je de kosten voor factoring voor
lief wilt nemen of niet.

De Factoring Kampioen

Lees snel verder om alles te weten te komen over factoring.

Maak een gratis afspraak met een van onze experts