Wanneer is factoring zinvol?

Wanneer is factoring zinvol?

Factoring houdt in dat je facturen vooruit worden betaald door een factoring bedrijf. Je stuurt je factuur dus niet rechtstreeks naar de klant maar naar dit bedrijf. Zij betalen binnen enkele dagen doorgaans 90% van het factuurbedrag. Vervolgens wordt de factuur uiteraard doorgestuurd naar jouw klant met het verzoek deze te voldoen. Ondernemers kiezen voor factoring als zij te maken hebben met zakelijke klanten die er doorgaans een betalingstermijn van tussen de 30 en 60 dagen op nahouden. Als je als ondernemer veel van dit soort klanten hebt dan kan het zijn dat je in de problemen komt omdat de betaling lang op zich laat wachten en je deze periode niet kunt overbruggen. Dan kan factoring uitkomst bieden.

Voor welke facturen kan factoring worden ingezet?

Je kunt alleen facturen van bedrijven aanbieden voor factoring. Facturen aan particulieren komen hiervoor niet in aanmerking. Aan particulieren worden doorgaans ook korte betalingstermijnen gegeven of je levert alleen als de klant vooruit betaalt. Het is dus bij particuliere klanten doorgaans niet aan de orde dat je heel lang op je geld moet wachten. Bij bedrijven kan dit duidelijk anders liggen, vandaar dat er bedrijven zijn die hun facturen laten voorfinancieren door een factoring maatschappij. Je bepaalt overigens zelf of je een factuur wel of niet door het factoringbedrijf laat betalen.

Wanneer maak je gebruik van de diensten van een factoring bedrijf?

Als je aangemeld bent bij een factoring bedrijf dan betekent dat niet dat je al je facturen aan bedrijven via dit bedrijf moet laten voldoen. Je kunt zelf beslissen of je een factuur aanbiedt of niet. Een belangrijke overweging daarbij is of de kosten tegen de baten opwegen. Je betaalt voor de diensten van een factoring bedrijf namelijk een fee. Die bedraagt doorgaans enkele procenten van het factuurbedrag. Deze kosten brengt het bedrijf in rekening om het risico te dekken mocht de klant uiteindelijk niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Een bijkomend nadeel is dat je gemiddeld 10% van het factuurbedrag pas uitbetaald krijgt als je klant heeft betaald. Je betaalt de kosten direct, dit wordt afgetrokken van het voorschot en hierover betaal je ook BTW.

Hoe rendabel is factoring voor mij?

Of factoring voor jou als ondernemer rendabel en wenselijk is hangt sterk af van je situatie. Verkoop je vooral goederen aan particulieren via een webwinkel dan is het niet aan de orde. Zij betalen doorgaans vooruit. Lever je aan bedrijven op rekening, maar gaat het om kleinere bedragen die binnen hooguit 30 dagen worden betaald, dan is het over het algemeen wel te overzien om deze termijn te overbruggen. Zeker als je veel vaste afnemers hebt die over het algemeen op tijd betalen. Je weet dan immers wanneer je je geld kunt verwachten.

Wanneer kan ik als ondernemer factoring overwegen?

Als je zzp’er bent of ondernemer in het MKB, kun je gebruik maken van de dienstverlening van een factoring bedrijf. Als je doorgaans grotere projecten hebt, van enkele duizenden euro’s, dan kan factoring aantrekkelijk zijn. Als je het project hebt afgerond en een factuur stuurt van bijvoorbeeld 7.500 euro dan kan het nodig zijn dat dit bedrag snel op je rekening staat. Het kan zijn dat je zelf verplichtingen hebt aan leveranciers van grondstoffen of een onderaannemer die je hebt ingehuurd. Deze kun je dan tijdig betalen. Daarnaast kun je het geld gebruiken om nieuwe investeringen te doen voor een volgend project. In dit soort gevallen kan factoring ervoor zorgen dat je zorgeloos kunt ondernemen. Je bent in dit geval vaak ook verzekerd tegen faillissement of surséance van betaling van een bedrijf. Zeker als het om grote bedragen gaat is dit een geruststelling voor jou als ondernemer.

Bij wie kan ik terecht voor factoring?

Er zijn online diverse aanbieders van factoring. Zij verlenen deze service aan het MKB en aan zzp’ers. Je kunt je aanmelden en krijgt dan een toegangscode waarmee je op de website kunt inloggen. Je kunt nu de facturen die je wilt laten uitbetalen eenvoudig uploaden. Je krijgt je voorschot, verminderd met de fee, vaak al binnen enkele dagen uitbetaald. Daarnaast kun je het debiteurenbeheer aan het factoring bedrijf overlaten, zij sturen dan een aanmaning als de debiteur niet aan zijn verplichtingen voldoet of starten een incassotraject.

Factoring Kampioen

Begin vandaag nog met factoring

Maak een gratis gesprek met onze experts