Wat kost Factoring

Wat kost Factoring?

De vraag ‘wat kost factoring’ is niet met een simpel bedrag te beantwoorden. Dat komt omdat factoring bedrijven allemaal hun eigen betalingsfee berekenen. Meestal gaat het om een percentage van de ingediende factuur. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de betaling die je ontvangt nadat je je factuur bij het factoringbedrijf hebt ingediend. Je moet er dus rekening mee houden dat je altijd minder betaald krijgt als je van factoring gebruik maakt. Deze kosten kun je natuurlijk proberen door te berekenen aan de klant als je daarmee binnen je branche niet te hoog uitkomt met je offertes of prijzen van producten. 

Hoe wordt de fee voor factoring berekend?

Het factoring bedrijf rekent een bepaald percentage van de factuur als fee. Dit percentage wordt berekend over het totaalbedrag van je factuur, dus inclusief de BTW. De hoogte van de fee verschilt per factoring bedrijf. Die kan variëren van een half procent tot 5% of meer van het factuurbedrag. Standaard wordt een deel van de factuur ingehouden tot deze is betaald. Meestal krijg je 90% van je factuur, minus de kosten, uitgekeerd. De rest krijg je zodra de debiteur heeft betaald. Dit komt er dus op neer dat je het grootste deel van je factuur meteen krijgt en dat je slechts voor een klein deel moet wachten tot de betalingstermijn is verstreken.

Wegen de kosten tegen de baten op?

Het belangrijkste voordeel van factoring is dat je direct over je geld kunt beschikken. Dat is vooral voor kleine ondernemers een groot pluspunt. Als je een grote opdracht hebt aangekomen waar veel geld mee gemoeid is dan moet je daarvoor vaak ook flinke investeringen doen. Die moet je dan vaak wel vooruit kunnen financieren. Als je regelmatig grote opdrachten hebt dan is er vaak wel voldoende cash flow. Maar als dat niet het geval is dan kan investeren een probleem zijn. Je opdrachtgever betaalt immers pas als de klus klaar is. En dan moet je ook nog eens rekening houden met de vaak lange betalingstermijnen die bedrijven eenzijdig in acht nemen. Hard werken en snel leveren kan frustrerend zijn als je vervolgens 60 dagen op betaling moet wachten.

Voor welke facturen geldt factoring?

Je kunt als ondernemer alleen facturen voor factoring aanbieden als het dienstverlening aan andere ondernemers betreft, zogenaamde B2B factoring. Daarnaast kun je alleen facturen indienen voor opdrachten die zijn afgerond. Factoring kan dus niet voor facturen die als voorschot moeten worden betaald of als je van je opdrachtgever een tussentijdse betaling voor een lopend project wilt ontvangen. Tot slot geldt factoring niet voor levering van diensten of producten aan particulieren.

Maken veel ondernemers gebruik van factoring?

Er is een bepaalde groep die van factoring gebruik maakt. Het gaat daarbij vooral om ondernemers die cash nodig hebben om door te kunnen werken. Denk aan een aannemer die materialen moet kunnen inkopen voor zijn volgende project. Dat kan een probleem zijn als hij voor zijn afgeronde project nog 2 maanden op de betaling moet wachten. Een voorschot in rekening brengen kan, maar dit is doorgaans alleen bedoeld om de materialen te kunnen inkopen en die zijn dan nodig voor het project zelf. Door gebruik te maken van factoring kan de ondernemer investeren in een volgende klus.

Wat gebeurt er als de debiteur niet betaalt?

Als je debiteur de rekening niet betaalt kun je het debiteurenbeleid eventueel uit handen geven aan het factoring bedrijf. Zij zorgen dan voor een betalingsherinnering, aanmaning of de incassoprocedure. Tot het moment dat de factuur volledig is voldaan krijg je de resterende 10% van je factuur uiteraard niet uitbetaald. Dit geld dient als zekerheid voor het factoringbedrijf dat jou immers een soort lening verstrekt die door jouw afnemer wordt afgelost. 

Verschillende factoring bedrijven vergelijken

Als je als MKB ondernemer of zzp’er besluit om gebruik te maken van factoring dan is het zaak om meerdere bedrijven die dit aanbieden met elkaar te vergelijken. Het belangrijkste criterium is de fee die in rekening wordt gebracht. Veel factoring hanteren verschillende percentages voor deze fee. Het hangt vaak van de hoogte van de factuur af hoeveel je betaalt voor de dienstverlening. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om overige voorwaarden die het bedrijf hanteert goed te lezen en voor jezelf na te gaan of je hiermee in kunt stemmen.

Factoring Kampioen

Begin vandaag nog met factoring

Maak een gratis gesprek met onze experts